OM Immediate Code 360

Immediate Code 360: Grunnen bak våre samarbeid

Vårt samarbeid med investeringsutdanningsfirmaer er dypt forankret i vår felles visjon om å gjøre investeringsutdanning tilgjengelig for hver interessert lærende. Ved å samarbeide med ulike investeringsutdanningsfirmaer, kan enkeltpersoner benytte seg av vårt omfattende nettverk for å forbedre sin økonomiske kunnskap og forståelse.

Kule

Konsekvensene av å ignorere investeringsutdanning

Å ignorere investeringsutdanning før man begir seg ut i finansmarkedene kan få alvorlige konsekvenser. Individer som ikke forstår investeringsinstrumenter, markedsdynamikk og økonomiske begreper tar ofte irrasjonelle og impulsive økonomiske beslutninger. Manglende utdanning kan også øke deres sårbarhet for svindel og ulovlige økonomiske praksiser.

Kule

Viktige faktorer som holder Immediate Code 360 i gang

Vårt omfattende nettverk bestående av ulike investeringsutdanningsfirmaer gjør det mulig for oss å kontinuerlig hjelpe enkeltpersoner å begynne sin investeringslæringsreise. Immediate Code 360 bruker også teknologi for å strømlinjeforme registrerings- og sammenstillingsprosessen, og sikrer en smidig opplevelse for alle elever.

Forestille fremtiden for investeringslæring

Immediate Code 360 forestiller seg en verden der hvem som helst kan få tilgang til investeringsutdanning. Vi ser for oss en fremtid der flere investeringsutdanningsfirmaer er avhengige av teknologi for å gjøre læring mer personlig, interaktiv og tilgjengelig. Immediate Code 360 tror at fremtiden for investeringsutdanning vil bli kjennetegnet av innovasjon, opplysning og inkludering.

Kule

Hva er grunnlaget for våre gratis tjenester?

Immediate Code 360 tilbyr gratis tjenester på grunn av vårt engasjement for å sikre samfunnsmessig påvirkning og finansiell inkludering. Vi har identifisert at tilgang til investeringsutdanning er et dypt forankret vedvarende problem. Derfor tilbyr vi gratis tjenester for å sikre at disse barrierene fjernes, slik at alle kan forbedre sin økonomiske kunnskap.

Immediate Code 360 tror at ingen bør hindres fra å lære om investering på grunn av deres sosioøkonomiske bakgrunn. Derfor fungerer vi som en kanal for å sikre at flere individer blir styrket med kunnskapen til å ta informerte beslutninger som er i tråd med deres mål.

Kule
Kobler deg til selskapet
Ansvarsfraskrivelse:
Risiko-popup Desk
Risikovarsel Nettbrett
Risikopupp Mobil