Immediate Code 360

Nu aanmelden

Your first name is too short (at least 2 characters)
✔
Your last name is too short (at least 2 characters)
✔
Please enter your real email address ([email protected])
✔

* Door op de knop te klikken ga je akkoord met de Privacy Policy en Algemene Voorwaarden

Immediate Code 360: Mensen Begeleiden bij Beleggingseducatie

Wat is Immediate Code 360?

Immediate Code 360 neemt de last van het zoeken naar beleggingseducatiebedrijven van de schouders van toekomstige beleggingsleerlingen. Immediate Code 360 brengt beleggingseducatiebedrijven en potentiële beleggingsleerlingen samen, wat het verbindingsproces voor beide partijen vereenvoudigt.

Naarmate mensen verbinding maken met beleggingseducatoren en beginnen met leren, worden ze blootgesteld aan de beleggingsmarkt en alles wat met beleggen te maken heeft. Immediate Code 360 introduceert ook beleggingseducatie aan gebruikers die zich willen registreren en verbinden door basisbeleggingskennis en informatie op de website te delen.

Na het verwerken van de informatie op Immediate Code 360 kunnen mensen zich registreren door op de aanmeldknop te klikken om uitgebreid te leren van beleggingseducatiebedrijven. Het aanmeldformulier vereist dat mensen hun voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer invullen. Vertegenwoordigers van beleggingseducatiebedrijven zullen deze gegevens gebruiken om contact op te nemen met degenen die zich hebben geregistreerd en verdere informatie te verstrekken.

Sfeer

Immediate Code 360: Beleggingseducatie Toegankelijk Maken

Maak Beleggingsconcepten Begrijpelijk

Geniet van passende beleggingslessen die zijn samengesteld door de geselecteerde beleggingseducatiebedrijven van Immediate Code 360. Maak kennis met beleggingstypes, risico's, risicobeheermethoden, strategieën en andere essentiële onderwerpen. Ontvang praktijkgerichte training in een gepersonaliseerde leerervaring.

Financieel Geletterd Worden

Krijg inzicht in financiën, die verder gaan dan beleggen naar sparen, bankieren, verzekeren, enzovoort. Neem geïnformeerde financiële beslissingen en leer je aan te passen aan de steeds veranderende beleggingsmarkt.

Ontvang inzichten over het behouden van financiële discipline voor het stellen en nastreven van financiële doelen, het maken van budgetten en het eraan vasthouden, en het nemen van geïnformeerde financiële beslissingen. Leer financiële discipline door je aan te melden en verbinding te maken met beleggingseducatoren op Immediate Code 360.

Waarom Registreren op Immediate Code 360?

Immediate Code 360 verbindt mensen over de hele wereld met beleggingseducatiebedrijven waar ze uitgebreide beleggingslessen kunnen krijgen.

De Immediate Code 360-website vereist geen technische kennis en is gemakkelijk te begrijpen voor deelnemers. Registreer om te beginnen met leren.

Rollen van Beleggingseducatiebedrijven

Beleggingseducatie

Zoals de naam al aangeeft, leren beleggingseducatiebedrijven mensen wat beleggen betekent. De bedrijven geven mensen les over beleggingsconcepten, -typen, -strategieën, -risico's, etc., waardoor financieel bewustzijn wordt bijgebracht bij de cursisten.

Uitgebreid Onderzoek

Beleggingseducatiebedrijven voeren grondig onderzoek uit naar beleggingsthema's. Het onderzoeksproces helpt hen nieuwe ontwikkelingen te identificeren en hun kennis van het onderwerp bij te werken om goed les te kunnen geven en geschikte informatie te delen.

Verschaffen van Cursusmateriaal

Beleggingseducatiebedrijven ontwikkelen lesmateriaal en bieden hulp door middel van tutors. Maak verbinding met een beleggingseducatiebedrijf door je aan te melden op Immediate Code 360.

Wat is een investering?

Een belegging is een bezitting die iemand verwerft door een bedrag te kopen, lenen of geven aan een bedrijf of onderneming om mogelijke winsten te behalen. Bezittingen waar mensen vaak in beleggen zijn onder andere goud, olie, gas, aandelen, onroerend goed, cryptocurrency, etc.

Deze bezittingen kunnen rendement opleveren, maar ook enorme verliezen of minder voorspelde winsten registreren. Dit komt vaak voor als gevolg van marktomstandigheden of specifieke risico's van de bezitting. Geïnteresseerd in het leren over beleggingstypen en -risico's? Registreer gratis op Immediate Code 360.

Soorten activa

Er zijn talloze soorten bezittingen die bijdragen aan beleggingsdiversificatie. Bezittingen kunnen aandelen, obligaties, contanten, derivaten, exchange-traded funds (ETF's), indexfondsen, wereldwijde fondsen en beleggingsfondsen zijn. Elke bezitting is uniek en heeft verschillende risico's. Leer meer door verbinding te maken met beleggingsdocenten via Immediate Code 360. We bespreken hieronder enkele bezittingen:

Afgeleide producten

Derivaten zijn financiële bezittingen die waarde ontlenen aan een bezitting of benchmark. Soorten derivaten zijn futures, swaps en opties. Future-overeenkomsten specificeren een afspraak om een bezitting tegen een vastgestelde prijs of datum te kopen en verkopen. Swaps zijn overeenkomsten waarbij twee partijen overeenkomen om in de toekomst geldstromen uit te wisselen. Opties zijn overeenkomsten die het recht geven om een bezitting op een bepaalde prijs en datum te kopen of verkopen.

Beleggingsfondsen

Beleggingsfondsen zijn fondsen die worden samengebracht uit verschillende investeerders om te beleggen in aandelen, obligaties, etc. Soorten beleggingsfondsen zijn aandelen, obligaties en gebalanceerde beleggingsfondsen. Een aandelenbeleggingsfonds is een groep aandelen die zijn geïnvesteerd om een marktindex te volgen. Een obligatiebeleggingsfonds is een beleggingsfonds dat alleen in obligaties is geïnvesteerd, terwijl een gebalanceerd beleggingsfonds obligaties en aandelen combineert.

Indexfondsen — Indexfondsen zijn beleggingsfondsen of exchange-traded funds die worden gebruikt om de prestaties van een bepaalde marktbenchmark te volgen.

Vaste-inkomen-bezittingen — Vaste-inkomen-bezittingen zijn bezittingstypen die investeerders gedurende een bepaalde periode vaste rendementen kunnen bieden.

Wereldwijde fondsen — Wereldwijde fondsen worden geïnvesteerd in bedrijven in verschillende landen, inclusief het land van de investeerder.

Investeerders van wereldwijde fondsen kunnen ervoor kiezen om te investeren in bedrijven in bepaalde wereldregio's of over de hele wereld. Wereldwijde fondsen stellen mensen bloot aan diverse markten, stellen hen in staat om deel te nemen aan stabiele economieën in andere landen en mogelijk rendement te behalen. Het is echter onderhevig aan markt- en valutarisico's.

Alternatieve investeringen

Alternatieve investeringen zijn activa buiten de drie belangrijkste activacategorieën - contant geld, aandelen en obligaties. Soorten alternatieve investeringen zijn private equity, kunst en verzamelobjecten, onroerend goed en grondstoffen. Alternatieve investeringen kunnen bescherming bieden tegen inflatie en diversificatie mogelijk maken. Aan de andere kant brengen ze hoge transactiekosten met zich mee, zijn ze illiquide en hebben ze hogere risico's. Meer informatie over alternatieve investeringen door verbinding te maken met beleggingseducatiebedrijven via Immediate Code 360.

Wat is een effectenbeurs?

Een beurs is een marktplaats voor het kopen en verkopen van effecten. Beurzen kunnen fysieke locaties zijn, maar ze kunnen ook digitaal zijn. Beurzen kunnen bijdragen aan economische efficiëntie, kapitaalverhoging en corporate governance. Beurzen zorgen voor liquiditeit, waardoor investeerders informatie krijgen over de aandelen van een bedrijf. Met de verstrekte informatie kunnen investeerders de waarde van het bedrijf bepalen door vraag en aanbod.

Bedrijven kunnen kapitaal ophalen voor projectfinanciering wanneer er nieuwe aandelen of IPO's worden uitgegeven. Beurzen zorgen er ook voor dat beursgenoteerde bedrijven voldoen aan de wettelijke normen, inclusief het regelmatig rapporteren van hun winst aan aandeelhouders. De belangrijkste beurzen zijn onder andere de New York Stock Exchange, NASDAQ en de Shanghai Stock Exchange. De New York Stock Exchange is de grootste ter wereld. NASDAQ is de op één na grootste beurs qua marktkapitalisatie en vermeldt de meeste technologie- en groeibedrijven.

De Shanghai Stock Exchange bevat twee belangrijke soorten aandelen - A-aandelen en B-aandelen. Om op deze beurs genoteerd te worden, moet het aandelenkapitaal meer bedragen dan RMB¥50.000.000. Ook moet het aantal publiekelijk uitgegeven aandelen van een bedrijf 25% van alle aandelen vertegenwoordigen. Neem contact op met beleggingseducatiebedrijven op Immediate Code 360 om meer te weten te komen over deze beurzen en andere.

Ontdek financiële markten door Immediate Code 360 te gebruiken

Een financiële markt is elke markt waar effecten worden uitgewisseld tussen kopers en verkopers. De markt biedt een platform voor investeerders om hun overtollige geld in effecten te investeren om rendement te behalen. De middelen zijn vervolgens beschikbaar voor leners. Financiële markten creëren liquiditeit en allocatie van middelen voor bedrijven.

Financiële markten kunnen transactiekosten en werkloosheidscijfers verlagen door hun verschillende mogelijkheden. Soorten financiële markten zijn valuta, derivaten, obligaties, cryptocurrency, geldmarkten, over-the-counter en grondstoffen. Krijg een volledig overzicht van de markten door u te registreren op Immediate Code 360. Enkele daarvan worden hieronder uitgelegd:

Forex (Valutawissel) Markten

Valutamarkten zijn markten voor het kopen en verkopen van valuta en speculeren over valutaparen zoals USD/GBP, AUD/USD, USD/CAD, enz. De markt omvat hedgefondsen, particuliere investeerders, valutamakelaars, banken en beleggingsmaatschappijen. De valutamarkt is liquide omdat er met contant geld wordt gehandeld.

Derivatenmarkten

Derivatenmarkten verhandelen futures en optiecontracten in plaats van aandelen. Instrumenten zoals aandelen, marktindices, grondstoffen en obligaties waarderen deze financiële producten. Derivatenmarkten gebruiken clearinghuizen om transacties te bevestigen en te settelen, ze worden gereguleerd en maken gebruik van standaard handelsregels.

Obligatiemarkten

Obligatiemarkten, ook wel vastrentende, krediet- en schuldenmarkten genoemd, zijn platforms voor leners, vaak overheden en bedrijven, om leningen te krijgen van investeerders om projecten te financieren. De markt lijkt meer op een ruimte voor investeerders-leners voor het verkrijgen van leningen voor een bepaalde periode en tegen een bepaald rentepercentage.

Geldmarkten

Geldmarkten verhandelen zeer liquide financiële producten met korte-termijn looptijden van maximaal een jaar. De geldmarkt handelt op twee niveaus - de detailhandel en de groothandel. Het detailhandelsniveau richt zich op geldmarktaccounts en beleggingsfondsen die zijn gecreëerd door bankklanten of gekocht door individuele investeerders. Het groothandelsniveau richt zich voornamelijk op omvangrijke transacties tussen instellingen en handelaren.

Primaire vs. Secundaire Markt

Een primaire markt, ook wel een nieuwe uitgiftemarkt genoemd, is waar een bedrijf een nieuwe effect uitgeeft voor verkoop. De markt staat open voor bedrijven die fondsen willen werven, en draagt zo bij aan hun kapitaal, aangezien het gaat om het verplaatsen van fondsen van overschots- naar tekorteenheden.

Daarentegen behandelt een secundaire markt de koop en verkoop van nieuwe en bestaande effecten. Effecten worden overgedragen tussen investeerders en dragen bij aan het kapitaal van een bedrijf door fondsen uit te wisselen tussen overschoteenheden. Alleen genoteerde bedrijven kunnen kopen en verkopen op deze markt. Kom meer te weten over primaire en secundaire markten door je aan te melden op Immediate Code 360.

Ontdek strategieën voor beleggen met behulp van Immediate Code 360

Beleggingsstrategieën zijn benaderingen die worden gebruikt voor beleggingen na het overwegen van factoren zoals de toekomstige kapitaalbehoeften, doelen, leeftijd en risicotolerantie van een investeerder. De strategieën analyseren ook de sterke en zwakke punten van de markt en zoeken naar kansen voor rendement.

Typen beleggingsstrategieën zijn tactische asset allocatie, waarde, groei, dividend, tegendraads, kopen en aanhouden, inkomen, actief, passief, sociaal verantwoord, index, momentum beleggen en het gemiddeld beleggen van dollars.

Tactische asset allocatie herbalanceert activa in een portefeuille in overeenstemming met de sterke punten van de markt. Waarde beleggen houdt in dat aandelen worden gekocht die als ondergewaardeerd worden beschouwd om ze vervolgens te verkopen als hun prijzen stijgen. Krijg een beter begrip van deze strategieën door je aan te melden op Immediate Code 360.

Beleggen vs. Handelen

Beleggen is een korte of lange termijn financiële toezegging aan activa om te profiteren van omstandigheden die de waarde van het actief kunnen beïnvloeden. Handelen is een kortetermijn en frequente transactie op de financiële markt. Terwijl beleggen gebruikmaakt van fundamentele analyse om de markt of een bedrijf te analyseren, maakt handelen gebruik van technische analyse. Kom meer te weten over de verschillen van beleggingsexperts door je te registreren op Immediate Code 360.

Beleggingsrisico's

Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico is de moeilijkheid om een actief op een bepaald tijdstip in te wisselen voor contant geld.

Kredietrisico

Kredietrisico heeft invloed op het kapitaal en de rente van een investeerder vanwege het niet betalen door de kredietnemer.

Inflatierisico

Inflatierisico vermindert de koopkracht van activa of beleggingsopbrengsten vanwege de stijging van de prijzen van producten en diensten.

Langlevenrisico

Levensduurrisico zorgt voor hogere uitbetalingen door verzekeringsmaatschappijen aan investeerders vanwege een langere levensduur.

Herbeleggingsrisico

Herbeleggingsrisico is de neiging dat mogelijke cashflow of opbrengsten uit een investering niet voldoende zal zijn om terug te investeren tegen het initiële rendement.

Valutarisico

Valutarisico, of wisselkoersrisico, treedt op wanneer de waarde van een activum afneemt door een daling van de valuta of ongunstige wisselkoersen.

Registreer gratis op Immediate Code 360

Gebruik Immediate Code 360 om verbinding te maken met beleggingseducatiebedrijven en meer te leren over beleggingen. De bedrijven stellen mensen bloot aan alles over beleggen, waardoor ze intellectueel kunnen groeien en financieel geletterd worden. Begin met leren bij beleggingseducatiebedrijven door je te registreren op Immediate Code 360.

Immediate Code 360-veelgestelde vragen

Welke diensten levert Immediate Code 360?

Plus icoonMin icoon
Immediate Code 360 connects people with investment education firms to be trained and get investment knowledge.

Hoeveel kost Immediate Code 360?

Plus icoonMin icoon
Immediate Code 360 does not charge people to connect them to investment education firms. The website also charges nothing for registering users.

Zijn er documenten nodig om te registreren op Immediate Code 360?

Plus icoonMin icoon
No. During registration, people are not required to submit documents, pictures, bank account information, social security numbers, or any other sensitive information. Immediate Code 360 only requests users’ first names, last names, email addresses, and phone numbers.

Nu aanmelden

Your first name is too short (at least 2 characters)
✔
Please enter your real email address ([email protected])
✔
Your last name is too short (at least 2 characters)
✔

* Door op de knop te klikken ga je akkoord en accepteer je het Privacybeleid en de Algemene Voorwaarden.

Connecting you to the firm
Disclaimer: